TOSS in Holland

Maak een afspraak➝

(Internationale) Salarisadministratie

Wanneer je werknemers op de loonlijst hebt staan of van plan bent personeel aan te nemen, ben je als werkgever wettelijk verplicht om een loonadministratie bij te houden. Dit betekent dat je gestructureerde gegevens moet bijhouden voor je werknemers, loonstroken moet genereren en relevante verklaringen moet indienen bij de belastingautoriteiten.

Of je nu één werknemer hebt of meerdere, je moet regelmatig loonstroken voor elk van hen opstellen. Bij het berekenen van het nettosalaris van het brutosalaris moet je rekening houden met verschillende inhoudingen, zoals loonbelastingen (inclusief inkomstenbelasting en sociale bijdragen). Deze loonbelastingen worden berekend op basis van het brutosalaris, samen met sociale bijdragen die gebaseerd zijn op specifieke percentages die jaarlijks door de overheid worden vastgesteld. Het nauwkeurig en tijdig verwerken van deze financiële aspecten is cruciaal om aan wettelijke verplichtingen te voldoen en een nauwkeurige en eerlijke beloning voor je personeel te waarborgen.

Uitbesteding van je (internationale) salarisadministratie

TOSS kan alle administratieve verplichtingen jegens de werknemers en autoriteiten namens u afhandelen.

  Besteed je (Internationale) salarisadministratie uit aan TOSS, zodat je je kunt richten op de kernactiviteiten van je bedrijf.

  Payservice

  Wanneer u ervoor kiest om gebruik te maken van onze Payservice, zorgen wij niet alleen voor de salarisadministratie, maar handelen we ook alle betalingen en overboekingen af, inclusief nettosalarissen en belastinginhoudingen. Dit waarborgt nauwkeurige en tijdige betalingen voor uw vaste personeel.

  Expatservice

  Met expats in uw team wordt de salarisadministratie complexer. Wij zijn gespecialiseerd in dit specifieke aspect van personeelsbeheer. Wij beschikken over de vereiste expertise om de regels voor expats toe te passen, met als doel hen te beschermen tegen onnodige belastingdruk en administratieve complicaties, zoals het expatregime.

  Eén aanspreekpunt

  Bij TOSS bieden we je een aangewezen contactpersoon. Bij TOSS bieden we je een aangewezen contactpersoon. Dit betekent dat je één persoon hebt om te benaderen voor al je vragen, verzoeken en problemen. Deze aanpak verbetert de efficiëntie door tijd te besparen en mogelijke verwarring te verminderen.

  Transparantie en communicatie

  Wij geloven in transparantie en duidelijke communicatie in al onze contactmomenten. Wij zijn van mening dat transparante en eerlijke communicatie de basis vormt voor vertrouwen en succesvolle samenwerking.

  Internationale salarisadministratie

  Internationale loonadministratie is een complex en essentieel aspect voor bedrijven die wereldwijd actief zijn. Het omvat het proces van het beheren, berekenen en verwerken van salarissen en gerelateerde voordelen voor werknemers die in verschillende landen en rechtsgebieden werken. Vanwege de uiteenlopende belastingvoorschriften, arbeidswetten en socialezekerheidsstelsels in verschillende landen, vereist internationale loonadministratie een diepgaand begrip van lokale voorschriften en naleving.

  Ons bedrijf is ook in staat om internationale loonadministratie te verzorgen. We zijn gespecialiseerd in het beheren van complexe grensoverschrijdende belastingvoorschriften, socialezekerheidsstelsels en arbeidswetten. Door ons in te schakelen, kun je zorgen voor een nauwkeurige en conforme verwerking van de loonadministratie voor jouw wereldwijde personeelsbestand. Laat ons zorgen voor jouw internationale loonadministratiebehoeften, terwijl jij je richt op je kernactiviteiten.

  TOSS in België is verbonden met meerdere wereldwijde netwerken van loonadministratiebureaus en heeft samenwerkingen die zich uitstrekken over meer dan 50 landen. Wij zijn in staat om je te helpen bij het effectief beheren van de beloning van je internationale personeel.